Werkzaamheden

Cultuurtechnisch

Maaiarm

Met onze maai-arm kunnen we zowel bermen als heggen maaien. De arm kan worden uitgerust met een klepelbak of een zaagblad. Het zaagblad kan stammen tot 15 cm dikte doorzagen. Met een reikwijdte van 5.8 meter kunnen we alle perceelranden opschonen.

Zijklepelmaaier

Met onze zijklepelmaaier onderhouden we slootkanten, taluds, wegbermen etc. Deze 1.5 m brede maaier kan zowel achter als naast de smalspoor-tractor maaien, en kan horizontaal en verticaal maaien.

Bosbloter

Met onze 3 m brede bosbloter maaien we braakliggende terreinen en natuurgebieden schoon. De bloter is ook geschikt voor het maaien van struiken en jonge boomopslag.

Sproei-arm, water geven en water transport

Heb je nog vragen?

nl_NLNederlands